Τηλεφωνήστε μας: +30 210 3211714

Όροι Χρήσης & Ασφάλεια

Πριν περιηγηθείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ekaterini.gr
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ως άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekaterini.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekaterini.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος www.ekaterini.gr.

1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του διακτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος www.ekaterini.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.ekaterini.gr ή οπουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

2. Περί Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρεία μας διέπεται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό δίκαιο πάνω σε θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο, βάση Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003 καθώς και τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών Ν. 2251/1994, για θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση (internet), καθώς και τις σχετικές διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Ν.2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Π.Δ. 207/1998, 79/20000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιεύσει, πωλήσει, εκμισθώσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε, προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Κατόπιν αιτήσεως σας τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν οριστικά και δεν θα παραχωρηθούν με κανέναν τρόπο και σε οιονδήποτε. Κατόπιν υποβολής υλικού στον server, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekaterini.gr παρέχει δυνατότητα στους χρήστες και σε όσους διενεργούν αγορές μέσω αυτού, να επιλέξουν την πληροφόρηση τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στη αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών- ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή μέσω sms. Το www.ekaterini.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.ekaterini.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

3. Περιορισμοί Ευθύνης Βάση Απεικόνισης
Η απεικόνιση των προϊόντων μας στην ιστοσελίδα www.ekaterini.gr γίνεται με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια και αληθοφάνεια δυνατή με τη χρήση φωτογραφιών, περιγραφής και διευκρινίσεων. Ενδέχεται όμως να υπάρχου σφάλματα τυπογραφικά, αριθμητικά ή σφάλματα απεικόνισης. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται την ακρίβεια η πληρότητα των απεικονίσεων και περιγραφών που αναφέρονται ή διατίθενται στο διαδικτυακό μας τόπο.

4. Εμπορικα Σήματα Και Ονομασίες Σε καμία περίπτωση δεν παραχωρείται άδεια χρήσης ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, των ονομάτων και εταιρειών που εμφανίζονται στον διαδικτυακό μας τόπο με τη μορφή εμπορικών σημάτων ή εμπορικών ονομάτων, λογότυπων, εικόνων ή οποιονδήποτε συμβόλων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου αυτών..

5. Συναλλαγές
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, διέπονται από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο για θέματα που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003, καθώς και το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών Ν.2251/1994 ο οποίος ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση (ίντερνετ).

6. Επιστροφές
Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Δεν υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο της επιστροφής του προϊόντος. Ομως θα πρέπει να σημειώσετε ότι οι επιστροφές γίνονται δεκτές εφόσον έχουν τηρηθεί οι ακόλουθες συνθήκες :
1. Μας έχετε αποστείλει email στο customerservice@ekaterini.gr κάνοντάς μας γνωστό ότι μας επιστρέφετε το προϊόν.
2. Το προϊόν πρέπει να μην έχει αλλοιωθεί ή να μην έχει φορεθεί πέραν της απαραίτητης δοκιμής. Για λόγους υγιεινής, τα σκουλαρίκια δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.
3. Τα διακριτικά καρτελάκια και ταμπελάκια να μην έχουν καταστραφεί ή αφαιρεθεί από το προϊόν.
4. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και η συσκευασία πρέπει να επιστραφούν μαζί με το προϊόν στην αρχική τους κατάσταση, καθώς και η εγγύηση και η απόδειξη αγοράς του προϊόντος. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται πλήρη και αχρησιμοποίητα, στην αυθεντική συσκευασία τους. Όπου παρέχονται συσκευασίες του σχεδιαστή, όπως κάρτες γνησιότητας, προστατευτικές θήκες, δερμάτινες ετικέτες, κουτιά σχεδιαστών και κουτιά κοσμημάτων θα πρέπει επίσης να επιστρέφονται καθώς θεωρούνται μέρος του προϊόντος. Αν τα επιστρεφόμενα κουτιά των προϊόντων έχουν υποστεί ζημιά, η επιστροφή σας ενδέχεται να μην γίνει δεκτή. 5. Σε περίπτωση που το προϊόν συνοδεύεται από κάποιο δώρο, θα πρέπει να επιστραφεί και αυτό μαζί με το προϊόν.
6. Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει αποκλειστικά εσάς, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μονο μέσω ACS COURIER ή ΕΛΤΑ (η επιλογή είναι δική σας). Για τις αποστολές εκτός Ελλάδας και Κύπρου μεέσω της εταιρίας courier DHL.
7. Εάν επιστρέφετε περισσότερα από ένα είδη από την ίδια παραγγελία, θα πρέπει να τα στείλετε εφάπαξ : το website www.ekaterini.gr δεν δέχεται πολλαπλές επιστροφές από την ίδια παραγγελία, με τα προϊόντα να αποστέλλονται σε διαφορετικούς χρόνους.
Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές η φθορές των προϊόντων μετά τη χρήση τους και δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση αντικατάσταση αυτών. Για οποιαδήποτε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης θα χρειαστεί να γίνει, αρμόδια είναι μόνο η αντιπροσωπεία του εκάστοτε προϊόντος. Εμείς αναλαμβάνουμε με κόστος που επιβαρύνει τους πελάτες μας, την μεταφορά και παραλαβή των προϊόντων προς επισκευή ή αντικατάσταση προς και από την εκάστοτε αντιπροσωπεία. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής. Παρακαλούμε, σε περίπτωση επιστροφής η συσκευασία αποστολής να διασφαλίζει την ακεραιότητα του προϊόντος. Σε περίπτωση επιστροφής του προϊόντος, η διαδικασία επιστροφής των χρημάτων σας, θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από εμάς. Επιστροφές που θα λάβουμε εκτός των όρων της πολιτικής μας δεν θα γίνονται δεκτές. Τα προιοντα που εχουν αγοραστει απο το e-shop www.ekaterini.gr δεν μπορουν να αλλαχτουν στα καταστηματα λιανικης EKATERINI Αθήνας και Μυκόνου, παρά μόνο στην εξής διεύθυνση επιστροφών του e-shop, η οποία είναι EKATERINI SHOWROOM, Κολοκοτρώνη 15, ΤΚ : 105 62, Αθήνα.

Πώς επιστρέφω ένα προϊόν;
Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με mail αρχικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο customerservice@ekaterini.gr αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας σας, το προϊόν ή τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε και τον λόγο επιστροφής ( εάν το θέλετε). Τοποθετήστε το προϊόν ή τα προϊόντα στην αρχική τους συσκευασία ώστε να προστατευθούν κατά τη μεταφορά και επιστρέφετε το δέμα με μεταφορέα της επιλογής σας (ACS COURIER, ή ΕΛΤΑ) και δική σας χρέωση στη διεύθυνση : EKATERINI SHOWROOM, Κολοκοτρώνη 15, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα. Σας συνιστούμε να πραγματοποιήσετε την αποστολή με συστημένο δέμα μέσω ταχυδρομείου ή με courier, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο κλοπής, ζημιάς ή απώλειας του δέματος σας. Τα προϊόντα προς επιστροφή είναι δική σας ευθύνη μέχρι να φτάσουν σε εμάς, γι’αυτό παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι συσκευασμένα σωστά και έχουν σταλεί στη σωστή διεύθυνση.

Πώς θα γίνει επιστροφή των χρημάτων μου;
Μόλις παραλάβουμε την επιστροφή σας, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες επιστροφής της αξίας της. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η επιστροφή εξαρτάται από τον τρόπο πληρωμής τον οποίο είχατε επιλέξει. Έτσι το ποσό θα σας επιστραφεί είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας, είτε με επιστροφή των χρημάτων μέσω PayPal, είτε με κατάθεση του ποσού εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε εφόσον είχατε πληρώσει με αντικαταβολή..

Τι ποσό θα μου επιστραφεί;
Θα σας επιστρέψουμε το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των προϊόντων. Δεν θα σας επιστραφούν τα αρχικά έξοδα αποστολής της παραγγελίας, ενώ θα αφαιρεθεί το κόστος επιστροφής των αντικειμένων με την ACS , στην περίπτωση που έχετε χρησιμοποιήσει αυτή τη μέθοδο επιστροφής.

Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
Για να διευκολύνει την πρόσβαση σας στις ιστοσελίδες της, το website www.ekaterini.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους. Οι σύνδεσμοι σε αυτό το χώρο, θα σας μεταφέρουν σε συσχετιζόμενες ιστοσελίδες οι οποίες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του www.ekaterini.gr και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μια συσχετιζόμενη ιστοσελίδα. Το www.ekaterini.gr δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.